Publicerad 7 maj 2019

Urbanisering - Utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning

I denna antologi riktas intresset mot de befolkningsförändringar som skett efter 1974 och vilka utmaningar dessa ger kommuner som växer och minskar i befolkning. Ambitionen är inte att söka lösningar eller att väga för- och nackdelar med alternativa strategier. Ambitionen är istället att försöka lyfta fram de utmaningar som vi ute i våra kommuner idag möter i vardagen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.