Publicerad 7 maj 2019

Urbaniseringens effekter

Urbaniseringens effekter är en sammanfattning av antologin ”Urbanisering – utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning" som tidigare givits ut av SKL. Skriften ger en kort sammanfattning av de olika studier, som behandlas i antologin, om de stora utmaningar som dagens växande och minskande kommuner har att möta.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.