Publicerad 31 oktober 2022

Uppföljning av sfi – en viktig pusselbit i det lokala integrationsarbetet

I rapporten redovisas resultat för riket år 2013 och för några kommuner som är särskilt framgångsrika när det gäller studieresultaten.

I den här rapporten presenteras ett arbete med att ta fram och samla nyckeltal för sfi. Nyckeltalen är en del av den statistik som SKL tar fram på integrationsområdet. Syftet är att ge kommunens tjänstemän och politiker ett underlag som kan användas för verksamhetsutveckling, strategiska diskussioner och beslut.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.