Publicerad 25 november 2019

Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän

Rapporten innehåller en beskrivning av de rättsliga förutsättningarna för samspelet på ledningsnivå i kommuner landsting och regioner.

En tydligare fördelning av uppdragen och ett bättre samspel ses som en av de viktigaste förutsättningarna för att få en effektiv styrning, ledning och en bättre demokrati. En effektiv och välfungerande lokal förvaltning handlar ytterst om en hög funktionalitet i kontaktpunkten mellan det politiska ledarskapet och den ledande tjänstemannen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.