Publicerad 8 juni 2020

Ungdomsmottagningar och ungas sexuella hälsa

SKR har genomfört en nationell kartläggning av ungdomsmottagningarnas arbete med unga när det gäller sexualitet och egenmakt. Syftet med rapporten är att visa på möjligheter att stärka ungdomsmottagningarnas roll och arbete. För att stimulera till utveckling på alla nivåer visar rapporten på möjligheter som kan ligga till grund för initiativ i samverkan mellan huvudmän, av enskilda huvudmän eller på verksamhetsnivå. Rapporten vänder sig framför allt till dig som är beslutsfattare inom någon av ungdomsmottagningarnas huvudmannaorganisationer men även till dig som arbetar i eller nära verksamheten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.