Publicerad 16 december 2019

Ungas inflytande

SKR och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har undersökt hur kommuner och regioner arbetar med att möjliggöra för unga att vara delaktiga i beslutsprocesser och resultatet kan du ta del av i denna skrift.

Det visar sig att kommuner och regioner ger unga inflytande på många olika sätt dock finns det utmaningar för hur de tar till vara på ungas synpunkter, tankar och idéer i beslutsprocesserna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.