Publicerad 28 november 2019

Undervisning med flexibel timplan - resultat, arbetssätt och bedömningar

En av skolans utmaningar är att anpassa undervisningen efter varje elevs behov. Forskning och beprövad erfarenhet visar att en flexibel timplan kan underlätta en sådan anpassning. Samtidigt finns det röster som talar för att strama upp dagens timplan.

Sveriges Kommuner och Landsting har undersökt arbetet i de skolor som arbetar med flexibel timplan och några av kommunerna där dessa skolor ligger. I denna rapport sprider vi de erfarenheter som finns i svenska skolor av att arbeta med flexibel timplan utifrån elevernas behov.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.