Publicerad 28 november 2019

UFOS antologi Del 6 : drift och underhåll

Detta är den sista delen i UFOS antologi om totalt sex delar. Antologin syftar till att sammanfatta de huvudsakliga budskapen från UFOS samlade utgivning av rapporter mellan åren 1994 och 2005. Målgruppen utgörs exempelvis av personer som nyrekryteras till den offentliga fastighetssektorn och vill ha en överblick över centrala strategiska frågor, studenter som behöver skapa sig en referensram till fastighetsföretagande och förvaltning och alla andra som kan ha ett behov av att snabbt få en överblick av publicerade kunskaper inom området. Antologin kan också fungera som en introduktion till respektive originalrapport. De sex delarna kan läsas oberoende av varandra och kan laddas ner som separata pdf.

I denna sjätte del behandlas grundläggande strategifrågor om drift och underhåll, energieffektivisering och alternativa organisationsstrukturer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.