Publicerad 11 december 2019

Tysta gatan: om bullerdämpande beläggningar

Bullerdämpande beläggningar är ett sätt att minska vägtrafikbuller vid källan och kan användas som alternativ till avskärmning eller bullerisolering av en fastighets fasader och fönster. Fördelen är uppenbar: hela utomhusmiljön blir tystare med dessa beläggningar jämfört med att skärma av eller bullerisolera.

Denna skrift vill ge enkla och lättfattliga svar på dessa och flera frågor med syftet att förbättra beslutsunderlag för ansvariga politiker och öka kunskaperna hos kommunala tjänstemän och deras entreprenörer och konsulter om upphandling, anläggning, drift och underhåll av bullerdämpande beläggningar. Skriften bygger på praktikers erfarenheter och aktuell forskning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.