Publicerad 8 april 2021

Tyngre transporter på det kommunala vägnätet

1 juli 2018 infördes en ny bärighetsklass BK4 i Trafikförordningen. Den möjliggör transporter med tyngre fordon med en totalvikt på 74 ton. Det ger ett smartare utnyttjande av befintlig infrastruktur och bidrar till positiva miljöeffekter.

BK4 införs successivt på det statliga vägnätet och framförallt på strategiskt utpekade vägar för tung trafik. En transport påbörjas och avslutas oftast på det vägnät som kommunerna är väghållare för. För att uppnå de eftersträvade effekterna med BK4 krävs att transporterna kan ske från start till målpunkt, dvs. att hela transportsträckan ska kunna ske på ett BK4-vägnät. Rapporten utgör ett grundläggande kunskapsstöd för kommuner som vill driva frågan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.