Publicerad 3 november 2022

Trygg och meningsfull heldygnsvård

Rapporten innehåller grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång vid psykiatriska tillstånd.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR