Publicerad 24 oktober 2019

Trygg hela vägen

Kartläggning av vården före, under och efter graviditet.

Utifrån ett internationellt perspektiv håller svensk förlossningsvård mycket hög kvalitet. Samtidigt finns det utvecklingsområden kopplat till exempelvis kompetensförsörjning och variationer i resultat mellan landsting och regioner. För att möta utmaningarna behövs en helhetssyn – förlossningsvården är och ska ses som en del av en sammanhängande vårdkedja.

Mot denna bakgrund har SKL genomfört en nationell kartläggning som resulterat i rapporten Trygg hela vägen. Ambitionen har varit att identifiera förbättringsmöjligheter och lärande exempel från det omfattande utvecklingsarbete som pågår runt om i landet.

Trygg hela vägen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset