Publicerad 22 november 2019

Trendanalys av nyckeltal - landstingens lokalanvändning och kostnader 1994-2012

Hälso- och sjukvården har under en lång period ställts inför hårda krav på effektivisering. För att undersöka om fastighetsförvaltningarna bidragit till effektiviseringen har rapportförfattarna analyserat fastighetsnyckeltalen i KOLADA.

Analysen fokuserar på lokalanvändningen samt kostnads- och mediaförbrukningens utveckling under de senaste åren.
Rapporten riktar sig till dig som arbetar med fastighetsförvaltning. Vi pekar ut de tydliga trenderna och resonerar kring bakomliggande förklaringar. Syftet är att synliggöra verkligheten bakom siffrorna och få dig som läsare att reflektera över utvecklingen sedan mitten av 1990-talet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.