Publicerad 28 november 2019

Tjugo samtal om välfärdens finansiering på sikt

Programberedningen för välfärdsfinansieringen har i uppdrag är att belysa formerna för den framtida finansieringen av kommunernas och landstingens åtagande under 2020-talet och en bit framåt. En viktig del i uppdraget är att bidra till en bred debatt.

Som ett led i detta har Per Borg fått uppdraget att intervjua utvalda personer. Intervjuerna gäller främst de långsiktiga finansieringsproblemen och olika sätt att hantera dessa. Syftet är att stimulera debatten om den långsiktiga välfärdspolitiken. Per Borg har lång erfarenhet från politik och för­valtning, bland annat som generaldirektör, stats­sekreterare och ordförande i riksbanksfullmäktige.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.