Publicerad 17 april 2019

Tillsyn och kontroll - enkät om miljö- och livsmedelsområdets taxor i kommunerna 2014

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker ungefär vart fjärde år finansieringen inom kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar. 2014 års enkät har haft fokus på taxorna och finansieringsfrågorna inom miljöbalkens och livsmedelskontrollens områden.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.