Publicerad 28 november 2019

Tillgänglighet i detaljplaner

Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas i planer och bygglov. Men hur det konkret ska formuleras i detaljplaner är inte alltid så tydligt. I den här skriften har vi samlat några exempel på svårigheter att nå fram med frågan. Vi hoppas att vi med detta kan inspirera och lyfta några av de vanligaste utmaningarna då det gäller att tänka på tillgänglighet i detaljplaneringen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.