Publicerad 5 juli 2019

Till dig som är förtroendevald och arbetar med frågor rörande socialtjänst och hälso- och sjukvård

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver samverka för att förenkla för personer som behöver hjälp. Med samordnad individuell plan, SIP, samordnas vården och stödet så att den enskilde, närstående och personal kan känna sig trygga i vetskapen om att rätt stöd ges från rätt håll.

Samordning bidrar även till en god användning av gemensamma resurser. Ditt politiska engagemang behövs för att öka samverkan mellan huvudmännen så att fler invånare kan få SIP.

Till dig som är förtroendevald och arbetar med frågor rörande socialtjänst och hälso- och sjukvård Pdf, 658 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.