Publicerad 1 juli 2019

Tidig dialog ökar bostadsbyggandet

I skriften redovisas fyra framgångsfaktorer samt en process som kommuner och länsstyrelser kan inspireras av för tidigare samverkan.

Samhällsplaneringen blir alltmer komplex i dagens samhällsbyggande. För att underlätta planeringsprocessen kan kommuner och länsstyrelser samverka i tidiga dialoger, t ex genom att ta fram en gemensam lägesbild.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.