Publicerad 2 september 2022

Ta greppet om ekonomin: plattform för handling

Under åren har en rad satsningar gjorts för att hjälpa kommuner som har problem att få sin ekonomi i balans. En av satsningarna har varit att inrätta en analysgrupp som kan hjälpa medlemmarna med analyser av kommunens ekonomi och ekonomistyrning. I den här skriften presenteras några av de erfarenheter som analysgruppens arbete har gett.

Skriften är upplagd som en enkel manual där syftet är att beskriva ett antal analyser som tillsammans kan bilda en plattform för ett förändringsarbete när ekonomin är i obalans. Förhoppningen är att skriften kan användas som hjälp i en självanalys.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.