Publicerad 26 november 2019

Synliggör den lokala demokratin - inspirationsskrift för förtroendevalda

För att värna om och utveckla demokratin behöver beslutsprocesser bli mer transparenta inom kommuner och landsting. Sveriges unika arbete med att skapa öppenhet och tillgänglighet skapar trygghet hos medborgarna. De vet att när de vill eller känner sig tvungna så går det att ta del av beslutsprocesserna.

Därför bör kommuner och landsting värna om öppenhet och tillgänglighet inte minst till de demokratiska processerna. Nya former för kommunikation behöver användas där webben kan bli en central plattform för öppenhet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.