Publicerad 10 april 2019

Sveriges viktigaste chefsjobb

För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med sina medarbetare. Vi måste utveckla de organisatoriska förutsättningar för chefskapet och göra det mer attraktivt, rimligt och möjligt att vara chef.

I den här rapporten får du möta fyra chefer som berättar om sina tankar kring vad som krävs för att chefsjobben ska vara attraktiva idag och i framtiden.

Sveriges viktigaste chefsjobb

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset