Publicerad 25 november 2019

Sveriges IT-kommun 2011

Utmärkelsen Sveriges IT-kommun delas ut vid Kvalitetsmässan vartannat år. Den ges till den kommun som efter sina förutsättningar lyckats bäst med att både politisk ledning och tjänstemannaledning tar ett långsiktigt ansvar för hur kommunen inom alla verksamhetsområden kan dra nytta IT-stöd för att göra enklare, öppnare och effektivare för medarbetare, invånare och företag.

Kommunen har också genomtänkta strategier för hur tekniken kan stärka demokratin och samhällsbyggandet, minska miljöpåverkan och öppna för samverkan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.