Publicerad 11 april 2019

Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018

I denna rapport jämförs den svenska sjukvårdens prestationer med andra länders, med 12 länder inom EU, plus Kanada, Norge och USA. Det handlar, vardagligt uttryckt, om huruvida den svenska sjukvården ger värde för pengarna, i jämförelse med vad man får ut av vården i andra jämförbara länder.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.