Publicerad 31 oktober 2022

Svensk-engelsk ordbok för kommuner, landsting och regioner

Syftet med denna ordbok är främst att underlätta för politiker och tjänstemän inom kommuner, landsting och regioner i kontakterna med utlandet. Innehållet omfattar termer inom alla verksamhets- och politikområden.

Denna utgåva är från september 2011 och är en omarbetad version av tidigare Kommunal ordbok, som gavs ut första gången 1993. En omfattande granskning och modernisering har gjorts, och en mängd nya ord och begrepp, både facktermer och ur den speciella EU-vokabulären har tillkommit.

Tryckt version kan beställas från Adda.

Addas webbutik

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.