Publicerad 7 maj 2019

Styrning och professionellt inflytande i offentliga organisationer

SKL tillsatte 2015 Programberedningen för styrning av offentlig verksamhet som fick i uppdrag att under ca två år utforska negativa och positiva effekter av dagens styrning och diskutera vad som blir viktigt i framtiden och de nya inslagen i styrningen av offentligt finansierad verksamhet. Professionens handlingsutrymme har varit ett av fyra fokusområden.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.