Publicerad 12 april 2019

Strategisk logistik

I denna skrift ges en bred bild av strategisk logistik vid sjukhusområden genom att belysa framgångsfaktorer och potentialer. Skriftens målgrupp är dels beslutsfattare i vård-, fastighets- och serviceorganisation, dels logistikutvecklare i regioner och landsting.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.