Publicerad 26 augusti 2019

Strategier för vård- och omsorgsboenden

Det finns ett behov av ytterligare vård- och omsorgsboenden i många kommuner. Ett flertal privata aktörer, både inom bygg- och fastighetssektorn och inom vård- och omsorgssektorn uppvaktar kommuner med erbjudande om etablering av nya vård- och omsorgsboenden.

När en privat aktör uppvaktar en kommun uppstår ett antal frågor som kommunen behöver klara ut och i slutändan fatta beslut om. Den primära målgruppen är ledande tjänstemän men skriften kan även med fördel läsas av politiska beslutsfattare.

Strategier för vård- och omsorgsboenden

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset