Publicerad 12 april 2019

Strategier för kvinnors hälsa

Vården före, under och efter graviditet i Sverige visar mycket goda medicinska resultat, men det finns utvecklingsområden. Sedan 2015 pågår en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.

SKL har tagit fram en strategisk plan för att stödja regionernas arbete genom att tydliggöra och konkretisera mål och möjliga strategier för förbättringsarbetet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.