Publicerad 27 november 2019

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2009

Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i lands­­tingen, regionerna och Gotlands kommun.

I denna rapport redovisas statistik avseende 2009. Såväl prestationer som kostnader redovisas för ett stort antal delområden inom primärvård, specialiserad vård, tandvård etc. Målet är att kostnader och presta­tioner ska kunna analyseras tillsammans.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.