Publicerad 28 november 2019

Staten och de regionala självstyrelseorganens uppgifter

SKL har i samarbete med regioner och samverkansorgan givit Sweco Strategy AB i uppdrag att kartlägga och analysera de förändringar som skett i uppgiftsfördelningen mellan staten och de regionala självstyrelseorganen under de senaste 10 åren.

Uppdraget har bestått i att göra en genomgång av politikområden inom regional utveckling för att belysa hur uppgifter fördelas mellan staten och regionala självstyrelseorgan och en sammanfattande analys av observerade förändringar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Staten och de regionala självstyrelseorganens uppgifter