Publicerad 21 november 2019

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård

Den här rapporten bygger på en kartläggning som SKR har gjort gällande stabilitet och kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet med kartläggningen är att få en nulägesbeskrivning och ett kunskapsunderlag för det fortsatta utvecklingsarbetet med att bygga kompetensstrategier för en kunskapsbaserad social barn- och ungdomsvård.

Vi behöver verka för att det är en god arbetsmiljö, möjlighet till utveckling i yrkesrollen och förutsättningar för ett gott ledarskap, samt att grund- och vidareutbildningar motsvarar verksamheternas behov. Det handlar om att attrahera, behålla och utveckla personalen för en verksamhet med hög kvalitet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.