Publicerad 28 oktober 2022

Sprida innovation

En handbok och dialogverktyg – dela och implementera innovation.

För att hjälpa kommuner och regioner att dela med sig av sina egna innovationer och dra nytta av andras har denna handbok tagits fram. Handboken består av sex rekommenderade steg samt relaterade verktyg som hjälper till att strukturera dialogen i processen. 

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.