Publicerad 20 juni 2022

Specialiserad vård i hemmet

I och med ÄDEL-reformen 1992 blev kommunerna huvudmän för hälso- och sjukvård. Idag har de flesta kommunerna även tecknat avtal med regionerna kring övertagande av hemsjukvård i ordinärt boende.

I takt med förändrade vårdbehov i befolkningen har behoven av specialiserade hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet ökat. Materialet är tänkt som stöd till kommuner och regioner i det fortsatta samverkansarbetet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.