Publicerad 22 november 2019

SÖK - nationellt kvalitetsregister för barn och ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp

Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning. Syftet med kvalitetsregistret SÖK är att ge grundläggande kunskap om barn och ungdomar som behandlas för sexuellt övergrepp, att utgöra en grund för systematisk uppföljning av vården och att kvalitetssäkra behandling och samverkan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.