Publicerad 26 november 2019

Sök EU-stöd 2013 - energibesparingsstöd till offentliga lokaler

Det finns många program från vilka fastighetsägare kan söka EU-stöd för energibesparingsåtgärder. Trots detta är det få svenska offentliga fastighetsorganisationer som söker EU-medel, fastän det finns ett behov av energieffektiva åtgärder. Det vill vi ändra på.

I detta PM får du vägledning om hur du kan ansöka om EU-stöd för energi-effektiviseringsarbeten i offentliga fastigheter och lokaler. Vi har gjort en genomgång av de möjligheter som finns för offentliga fastighetsorganisationer att söka EU-stöd med information om vilka program som finns, vad de har för syfte och inriktning samt vilken typ av projekt de ger stöd till.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.