Publicerad 2 oktober 2020

Socialtjänst i förändring

Denna skrift beskriver framgångsfaktorer för att lyckas med förändringsarbetet och också sju lärande exempel från olika delar av landet. Exemplen visar på vad som kan genomföras idag inom nuvarande lagstiftning och med befintliga resurser. Skriften är tänkt att inspirera till fortsatt utveckling av socialtjänsten i alla landets kommuner.

Demografiska förändringar, växande rekryteringsbehov, prognos om minskade resurser och ökade krav från medborgare ställer socialtjänsten i Sverige under hård press. Det ställer stora krav på förändring av metoder för utredning, stöd och behandling.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.