Publicerad 29 juni 2020

Snabba förändringar i långa processer

E-handel, mobilitetstjänster och delningsekonomi är exempel på hur digitala lösningar ändrar våra sätt att handla, resa och använda det offentliga rummet. I den här omvärldsanalysen beskrivs ett antal trender som både driver på och drivs av digitalisering och som på olika sätt får en direkt påverkan på både stadsrummet, det kommunala samhällsbyggnadsuppdraget och den fysiska planeringen.

Syftet med analysen är att tydliggöra sambanden mellan nya livsmönster, krav på utbyggd infrastruktur och det kommunala planeringsansvaret. Omvärldsanalysen riktar sig framför allt till kommunala tjänstepersoner och politiker som arbetar med översiktlig, strategiskt planering.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.