Publicerad 29 juni 2020

Smart mobilitet och mobilitetstjänster

Syftet med denna skrift är sprida erfarenheter och ge kunskap om hur kommuner och regioner kan arbeta proaktivt och flexibelt med smart mobilitet och mobilitetstjänster.

Här redovisas de viktigaste utvecklings-trenderna och exempel på metoder och förhållningssätt för att kommuner och regioner ska kunna arbeta proaktivt och flexibelt med smart mobilitet och mobilitetstjänster.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.