Publicerad 22 november 2019

Smart ekonomi. Att räkna på jämställdhetsvinster - en sammanfattning

inom projektet Smart ekonomi har SKL tillsammans med medlemmara utvecklat modeller för att räkna på det ekonomiska utfallet av jämställdhetsinsatser.

I sammanfattning beskrivs kortfattat hur Botkyrka, Göteborg och Borås gått till väga.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.