Publicerad 22 november 2019

Smart ekonomi. Att räkna på jämställdhetsvinster - en sammanfattning

inom projektet Smart ekonomi har SKL tillsammans med medlemmara utvecklat modeller för att räkna på det ekonomiska utfallet av jämställdhetsinsatser.

I sammanfattning beskrivs kortfattat hur Botkyrka, Göteborg och Borås gått till väga.

Smart ekonomi. Att räkna på jämställdhetsvinster - en sammanfattning

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset