Publicerad 1 juli 2019

Skydd mot fordonsattacker

Syftet med det här stödmaterialet är att ge ansvariga för utformning och förvaltning av offentliga utrymmen och byggnader stöd och kunskap i överväganden och beslut rörande skydd mot fordonsattacker.

Under senare tid har Europa drabbats av ett antal terrorattacker, där fordon använts som vapen med målet att skada så många människor som möjligt. Händelserna runt om i Europa medför att våra medlemmar ställs inför en rad helt nya planeringsförutsättningar som är viktiga att beakta.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.