Publicerad 21 november 2019

Skydda vattnet - strategiskt dricksvattenskydd i kommunerna

Dricksvattenförsörjningen är ett kommunalt ansvar och ett nationellt intresse. Politiskt engagemang och strategiska beslut, tillsammans med kommunövergripande samverkan och tillräckliga resurser är framgångsfaktorer för att nå ett bra vattenskydd i kommunen.

SKL identifierar centrala frågor i kommunledningens ansvar för att ge medborgarna säkert dricksvatten. Använd punkterna som en checklista i arbetet med att lyfta de strategiskt viktiga dricksvattenfrågorna i din kommun. Vi ger exempel på kommuner som arbetar strategiskt med vattenskyddsarbete och vad staten behöver förbättra för att stödja kommunernas arbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.