Publicerad 31 oktober 2022

Skulden till underhåll

Det kommunala underhållsbehovet för gator, broar och belysning.

Ett mycket stort kapital är investerat i kommunal infrastruktur och ska naturligtvis vårdas på bästa sätt. Systematiskt arbete med tillståndsinventering, planering och samordning kan ge förbättringar i kommunens infrastruktur nu och inför framtiden. I denna skrift kan man läsa om hur tillståndet på kommunala gator, broar och belysningsanläggningar ser ut idag samt hur man undviker en ökad underhållsskuld i kommunen.

Under 1960- och 70-talen byggdes mycket gator, broar och belysningsanläggningar, som nu med marginal passerat sin tekniska livslängd och utgör en puckel i det kommunala underhållsbehovet. Idag finns det därför en så kallad underhållsskuld i den kommunala infrastrukturen.

Köp 5 st eller fler för 150 kr/st

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.