Publicerad 22 augusti 2019

Skolans rekryteringsutmaningar

Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges en bild av hur läget ser ut de kommande åren och exempel på insatser och strategier för hur behoven kan mötas lokalt.

De områden som lyfts fram handlar dels om åtgärder för att öka antalet lärare, dels om åtgärder för att utveckla organisation och arbetssätt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.