Publicerad 26 november 2019

SKL:s synpunkter på regeringens forskningspolitik

SKL:s styrelse antog den 25 oktober 2019 ett underlag för 2020 års forsknings- och innovationspolitiska proposition. SKL lämnar bland annat synpunkter på inriktningen på den nationella forskningspolitiken och behov av förändring av organiseringen av statlig finansiering av forskning och innovation.

Dessutom pekar förbundet ut ett antal konkreta områden där det finns behov av att utveckla mer kunskap samt ändra på befintlig reglering kring forskning och innovation. SKL framför att den högre utbildningen i universitet och högskolor behöver förändras för att tillgodose kompetensförsörjning av akademiskt utbildade professionella som är yrkesverksamma i kommuner och regioner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.