Publicerad 28 november 2019

SKLs Öppna jämförelser 2009 : grundskola

Denna rapport är den tredje i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar där resultat och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

För varje indikator presenteras kartor, diagram och de främsta kommunerna i varje kategori. I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner. Genom att erbjuda möjligheten till jämförelser av olika resultat- och resursindikatorer hoppas vi kunna bidra till kommunernas fortsatta utvecklingsarbete av grundskolan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.