Publicerad 25 november 2019

SKL och folkbildningspolitiken

Sommaren 2012 fattade SKL:s styrelse beslut om detta dokument kring folkbildningspolitiken.

SKR (tidigare SKL) har en betydelsefull roll att spela inom folkbildningspolitiken, dels som instiftare av och medlemsorganisation i Folkbildningsrådet – som på statens uppdrag fördelar de statliga bidragen till folkbildningens organisationer, dels som den samlade företrädaren för kommunala och landstingskommunala bidrags-/anslagsgivare. Två uppdrag, med emellanåt oförenliga intressen, samlade på SKL.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.