Publicerad 22 juni 2022

Skilda förutsättningar och lokala lösningar: Kompetensförsörjning i förskola, skola och vuxenutbildning

Rekryteringsprognoserna för skolan har förändrats markant de senaste
åren. Behov och förutsättningar skiljer sig åt mellan ämnen, skolformer,
kommuner och skolor. Varför ser det olika ut? Och vad krävs från huvudmännen och staten för att möta behoven?

Att arbeta i förskolan, skolan och vuxenutbildningen är ett meningsfullt och viktigt uppdrag – ett arbete som gör skillnad på riktigt. Intresset för att bli lärare är stort och lärarutbildningen är idag högskolans största yrkesutbildning. Den allmänna bild som ibland finns av att ingen vill bli lärare eller att det pågår en lärarflykt i Sverige stämmer därmed inte. Tvärtom.

Trots detta har vi de senaste åren befarat en stor lärarbrist framöver. År 2017 möttes vi av ett scenario om en framtida brist på 80 000 lärare och förskollärare. Denna prognos har dock förändrats markant, och den beräknade bristen är nu nere på 12 000 lärare.

SKR har träffat över hundra kommuner från hela landet för att samtala om lokala lägesbilder och strategier. Engagemanget och kreativiteten som finns lokalt är stora. I denna rapport lyfter vi en del av de intressanta bilder och exempel på åtgärder som vi fått ta del av.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.