Publicerad 7 maj 2019

Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör

För att öka genomslag och resultat av politiken och för uppnå det gemensamma uppdraget krävs ett samarbete mellan toppolitiker och toppchefer. Att styra och leda tillsammans kräver ett samspel och en strategi. Här finns ny kunskap och verktyg om vad som behövs för att förtydliga uppdragen och förbättra samarbetet.

Rapporten baseras på enskilda intervjuer under våren 2017 i tio kommuner och tre regioner med KSO, RSO, KD och RD. Den är uppbyggd kring tre olika teman: Det professionella samspelets etablering, det professionella samspelets vardag och det professionella samspelets reglering.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör