Publicerad 18 februari 2021

Skador vid vård av covid-19 patienter

Rapporten redovisas nationella resultat av den markörbaserade journalgranskning av Covid-19 patienter som genomförts i 21 regioner i samarbete med SKR under perioden 1 mars- 30 juni 2020. Undersökningen omfattar 1 529 vårdtillfällen.

Syftet med journalgranskningen och rapporten är att öka kunskapen om risker och inträffade skador under pandemin. Till skillnad från presentationen i tidigare MJG-rapporter bedöms inte om skadan varit undvikbar eller inte. Det beror på att situationen är unik med en i princip ny och mycket allvarlig sjukdom, där kunskapen om bästa praxis växer fram samtidigt som patienterna vårdas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.